Datorgrafik-quiz: Hur bra känner du till digital design?

Voldfm54Rev.2
139
Datorgrafik-quiz: Hur bra känner du till digital design?
Computer Graphics Quiz Computer graphics is a fascinating field that has revolutionized the way we interact with technology. From video games to movies, computer graphics have become an integral part of our daily lives. If you are interested in this field, then you should definitely try our computer graphics quiz. Our quiz is designed to test your knowledge of computer graphics and its various applications. You will be asked questions about the history of computer graphics, the different types of graphics software, and the latest trends in the field. Whether you are a beginner or an expert, our quiz is sure to challenge you and help you learn more about this exciting field. By taking our computer graphics quiz, you will not only test your knowledge but also gain a deeper understanding of the subject. You will learn about the different techniques used in computer graphics, such as 3D modeling, rendering, and animation. You will also discover how computer graphics are used in various industries, such as gaming, film, and advertising. So, if you are interested in computer graphics and want to test your knowledge, then try our quiz today. It is a fun and engaging way to learn more about this fascinating field. Who knows, you might even discover a new passion for computer graphics!

Hvilket av følgende er ikke en type datagrafikk?

2D grafikk

3D-animasjon

Vektorgrafikk

Audio graphics

Hvilket av følgende er ikke et vanlig filformat for grafikk?

JPEG

PNG

MP3

GIF

Hvilket av følgende er ikke et vanlig verktøy for å lage grafikk?

Pennverktøyet

Børsteverktøy

Hammer verktøy

Viskelærverktøy

Hvilket av følgende er ikke en vanlig teknikk for å lage 3D-grafikk?

Polygon modellering

NURBS modellering

Ray tracing

Pixel art

Hvilket av følgende er ikke en vanlig teknikk for å lage 2D-grafikk?

Rastergrafikk

Vektorgrafikk

Bitmap grafikk

Texture mapping

Hvilket av følgende er ikke en vanlig brukt fargemodell for grafikk?

RGB

CMYK

HSL

XYZ

Hvilket av følgende er ikke en vanlig brukt lysteknikk for 3D-grafikk?

Stemningsfull belysning

Punktbelysning

Retningsbestemt belysning

Lyd belysning

Hvilket av følgende er ikke en vanlig brukt teksturkartleggingsteknikk for 3D-grafikk?

UV-kartlegging

Cube mapping

Sfære kartlegging

Linjekartlegging

Hvilket av følgende er ikke en vanlig gjengivelsesteknikk for 3D-grafikk?

Ray tracing

Radiosity

Ambient okklusjon

Pikselering

Hvilket av følgende er ikke en vanlig etterbehandlingsteknikk for grafikk?

Fargekorrigering

Dybdeskarphet

Motion blur

Lydeffekt

Hvilket av følgende er ikke en vanlig animasjonsteknikk for grafikk?

Keyframe animasjon

Motion capture

Stop motion

Lyd animasjon

Hvilket av følgende er ikke en vanlig programvare for å lage animasjoner?

Adobe After Effects

Autodesk 3ds Max

Blender

Microsoft Word

Veldig imponerende!

    Gratulerer med bestått Datagrafikk quiz! Ditt harde arbeid og engasjement har lønnet seg, og du bør være stolt av prestasjonen din. Fortsett med det gode arbeidet og fortsett å utmerke deg i studiene. Vel overstått!     

Det er fortsatt rom for forbedringer!

Det er greit hvis du ikke gjorde det så bra som du håpet på denne quizen. Det er viktig å huske at alle har rom for forbedring, og det er en flott mulighet til å lære noe nytt. Ta deg tid til å studere materialet og prøv igjen. Med øvelse og dedikasjon vil du kunne gjøre det bedre neste gang. Ikke gi opp!

Hvilket av følgende er ikke en type datagrafikk?
1 / 12
Hvilket av følgende er ikke et vanlig filformat for grafikk?
2 / 12
Hvilket av følgende er ikke et vanlig verktøy for å lage grafikk?
3 / 12
Hvilket av følgende er ikke en vanlig teknikk for å lage 3D-grafikk?
4 / 12
Hvilket av følgende er ikke en vanlig teknikk for å lage 2D-grafikk?
5 / 12
Hvilket av følgende er ikke en vanlig brukt fargemodell for grafikk?
6 / 12
Hvilket av følgende er ikke en vanlig brukt lysteknikk for 3D-grafikk?
7 / 12
Hvilket av følgende er ikke en vanlig brukt teksturkartleggingsteknikk for 3D-grafikk?
8 / 12
Hvilket av følgende er ikke en vanlig gjengivelsesteknikk for 3D-grafikk?
9 / 12
Hvilket av følgende er ikke en vanlig etterbehandlingsteknikk for grafikk?
10 / 12
Hvilket av følgende er ikke en vanlig animasjonsteknikk for grafikk?
11 / 12
Hvilket av følgende er ikke en vanlig programvare for å lage animasjoner?
12 / 12

Vi teller resultatene...

Nyttige og korte annonser hjelper oss med å lage nytt innhold hver dag.