Quiz om feminism: Hur mycket vet du om kampen för jämställdhet?

svbd
127
Quiz om feminism: Hur mycket vet du om kampen för jämställdhet?

Feminisme er en bevegelse som har eksistert i flere tiår, og som fortsatt er like viktig i dag som den var da den først oppstod. Feminister kjemper for likestilling mellom kjønnene, og jobber for å avskaffe diskriminering og undertrykkelse av kvinner. Dette kan være alt fra å kjempe for lik lønn for likt arbeid, til å jobbe for å avskaffe vold mot kvinner. Hvis du vil teste dine kunnskaper om feminisme, kan du prøve vår quiz om emnet. Quizzen vil utfordre deg på alt fra historien til feminisme, til dagens feministiske bevegelser og kamper. Du vil lære om viktige feministiske ikoner og deres bidrag til bevegelsen, og du vil få muligheten til å reflektere over dine egne holdninger til likestilling. Vi håper at vår quiz vil inspirere deg til å lære mer om feminisme, og at den vil motivere deg til å bli en del av kampen for likestilling. Så hvorfor ikke ta quizen nå, og se hvor mye du egentlig vet om denne viktige bevegelsen?

Hva er hovedmålet med feminisme?

Å fremme likestilling

Å avskaffe alle former for patriarkat

Vil gi kvinner mer makt

Å gjøre menn underlegne

Hvem regnes Som Feminismens mor?

Simone De Beauvoir

Mary Wollstonecraft

Betty Friedan

Gloria Steinem

Hvilket av følgende er Den første Bølgen Av Feminisme?

Kvinners stemmerettbevegelse

Andre bølge Feminisme

Tredje bølge Feminisme

Fjerde bølge Feminisme

Hvem foreslo konseptet Med Det Mannlige Blikket?

Simone De Beauvoir

Judith Butler

Laura Mulvey

bell kroker

Begrepet interseksjonalitet ble laget av:

bell kroker

Angela Davis

Kimberl Williams Crenshaw

Gloria Steinem

Hva er Den viktigste kritikken Av Feminisme?

Det er for radikalt

Det er anti-menn

Det er anti-familie

Det er antireligiøst

Hva er den største forskjellen mellom Liberal Feminisme og Radikal Feminisme?

Liberal Feminisme fokuserer på individuelle rettigheter, Radikal Feminisme fokuserer på systemisk endring

Radikal Feminisme fokuserer på individuelle rettigheter, Liberal Feminisme fokuserer på systemisk endring

De fokuserer begge på individuelle rettigheter

De fokuserer begge på systemisk endring

Hvem sa at jeg selv aldri har klart å finne ut nøyaktig hva Feminisme er: jeg vet bare at folk kaller meg Feminist når jeg uttrykker følelser som skiller meg fra en dørmatte eller en prostituert?

Simone De Beauvoir

Betty Friedan

Germaine Greer

Rebecca Walker

Hva Er Patriarkatet?

Et sosialt system der menn har primærmakt

Et sosialt system der kvinner har primærmakt

Et sosialt system der alle er like

Et sosialt system der både menn og kvinner har lik makt

Glassloftet refererer til:

En fysisk barriere som hindrer kvinner i å komme videre i karrieren

En metaforisk barriere som hindrer kvinner i å komme videre i karrieren

En juridisk barriere som hindrer kvinner i å komme videre i karrieren

En kulturell barriere som hindrer kvinner i å komme videre i karrieren

Hva er Seksuell Trakassering?

Fysisk vold mot kvinner

Uønskede seksuelle fremskritt eller atferd

Diskriminering av kvinner på arbeidsplassen

Vold mot menn

Hva er Lønnsforskjellen?

Forskjellen mellom gjennomsnittlig timelønn for kvinner og menn

Forskjellen mellom gjennomsnittlig årlig inntekt for kvinner og menn

Forskjellen mellom gjennomsnittlig ukentlig inntekt for kvinner og menn

Forskjellen mellom gjennomsnittlig månedslønn for kvinner og menn

Veldig imponerende!

Feminisme ved å score godt på quizen. Resultatene dine viser at du har en dyp kunnskap og forståelse for denne sosiale og politiske bevegelsen.

Det er fortsatt rom for forbedringer!

Det er greit hvis du ikke gjorde det så bra som du håpet på denne quizen. Det er viktig å huske at alle har rom for forbedring, og det er en flott mulighet til å lære noe nytt.  Ta deg tid til å studere materialet og prøv igjen. Med øvelse og dedikasjon vil du kunne gjøre det bedre neste gang. Ikke gi opp!

Hva er hovedmålet med feminisme?
1 / 12
Hvem regnes Som Feminismens mor?
2 / 12
Hvilket av følgende er Den første Bølgen Av Feminisme?
3 / 12
Hvem foreslo konseptet Med Det Mannlige Blikket?
4 / 12
Begrepet interseksjonalitet ble laget av:
5 / 12
Hva er Den viktigste kritikken Av Feminisme?
6 / 12
Hva er den største forskjellen mellom Liberal Feminisme og Radikal Feminisme?
7 / 12
Hvem sa at jeg selv aldri har klart å finne ut nøyaktig hva Feminisme er: jeg vet bare at folk kaller meg Feminist når jeg uttrykker følelser som skiller meg fra en dørmatte eller en prostituert?
8 / 12
Hva Er Patriarkatet?
9 / 12
Glassloftet refererer til:
10 / 12
Hva er Seksuell Trakassering?
11 / 12
Hva er Lønnsforskjellen?
12 / 12

Vi teller resultatene...

Nyttige og korte annonser hjelper oss med å lage nytt innhold hver dag.